Hyundai Santa Fe neuf North Vancouver BC V7P 3R8


Hyundai Santa Fe LUXURY AWD

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Hyundai Santa Fe 2019. Ce vhicule offre toute la polyvalence d'une transmission intgrale couple  une transmission automatique et un moteur 4 cylindres de 2,0 L. Hyundai a mis la priorit sur le confort et le style en incluant: des appui-tte  tous les siges, des essuie-glaces  vitesse variable, une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, le sige conducteur  commande lectrique, un afficheur de la temprature extrieure, hayon  commande lectrique, et un climatiseur. Les passagers arrire seront reconnaissants de la prsence de chauffe-sige en hiver. Ses lgantes roues en alliage contribuent  son efficacit dynamique. Le toit ouvrant  commande lectrique permet de se rapprocher de la nature et d'humer l'air frais en un tour de main. Le systme audio comporte une radio AM/FM, commandes audio sur le volant, et 6 haut-parleurs qui enveloppent l'habitacle d'une ambiance sonore incomparable. Hyundai accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: coussins gonflables  l'avant, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, un systme antivol, systme de communication d'urgence, et freins antiblocage. Le dispositif d'assistance au freinage applique une pression supplmentaire sur les freins lorsqu'il dtecte une situation d'urgence. Notre personnel comptent est  votre disposition pour rpondre  toutes vos questions. Nous vous aiderons  trouver le bon vhicule au prix qui respecte votre budget. Prenez quelques instants pour effectuer un essai routier!