Hyundai Santa Fe neuf North Vancouver BC V7P 3R8


Hyundai Santa Fe LUXURY AWD

Montez  bord et laissez-vous blouir par le Hyundai Santa Fe 2019. Soulevez le capot et vous pourrez admirer son moteur 4 cylindres  turbocompresseur dveloppant plus de 200 hp, ce qui vous offre une conduite dynamique et prvisible. Hyundai a mis la priorit sur la commodit, l'efficacit et le style en incluant: siges en cuir, l'ouverture automatique de la glace du conducteur, des siges avant  commande lectrique, une tlcommande intgre d'ouvre-porte de garage, un afficheur de la temprature extrieure, porte de chargement  commande lectrique, et un systme de surveillance de l'angle mort. Les passagers arrire seront reconnaissants de la prsence de chauffe-sige en hiver. Le toit ouvrant assist illumine l'habitacle de lumire naturelle. Le systme audio comporte une radio AM/FM, commandes audio sur le volant, et 6 haut-parleurs parfaitement positionns. Hyundai accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: coussins gonflables  l'avant, rideaux gonflables pour protger la tte, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, un avertisseur d'urgence, systme de communication d'urgence, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Lorsque les conditions routires sont imprvisibles vous pouvez vous fier  l'entranement  rouage intgral, qui procure une traction ingale. Ce qui nous rend fiers, c'est vous offrir uniquement des vhicules de grande qualit. Passez nous voir ou appelez-nous pour obtenir plus d'information.